پنل مدیریت

سامانه مدیریت و یا نمایندگی با قابلیت ساخت هر تعداد کاربر و 100% سود خالص به حساب خودتان با ویژگیهای ماژول بندی و تخصیص دلخواه امکانپذیر است. فعالسازی همانند پنل کاربری با ارسال کپی کارت ملی و اعلام نام کاربری و رمز، شماره تلفن، موبایل، آدرس و واریز 250 هزار تومان، 3 خط عمومی قابل واگذاری به کاربران  زیر مجموعه فعال می گردد. تمامی امکانات بصورت ماژول قابل افزایش و یا کاهش برای کاربران زیر مجموعه بوده و حتی هر میزان دلخواه تعرفه برای بازده سود شما امکانپذیر است بطور مثال شما با تعرفه 95 ریال شروع و کاربری تعریف می نمائید پنل را 100 هزار تومان واگذار که همه آن برای نماینده بوده و تعرفه پیامک را 115 ریال تعریف می نمائید که برای هر ارسال 2 ریال به تعرفه شارژ شما افزوده می گردد.

- پرداخت آنلاین/ تغییر رمز/ گزارش مدیریت و 120 امکان بی نظیر برای پنل مدیریت افزوده شده است.

- امکان خرید آنلاین خط ، فعال بوده که برای کاربران می توانند غیر فعال و شخصا اقدام نمائید. ارسال کدپستی تهران، البرز و 7 استان دیگر در سامانه فعال بوده و مابقی استانها در حال بروز رسانی می باشد. ارسال پیامک کشوری کلی فعال می باشد استان شهر، شهرستان و حتی بخشهای کوچک کل کشور .
- ارسال کدپستی ایرانسل و تفکیک جنسیت و مشاغل خاص فعال می باشد.

-هزینه ارسال شاغل خاص برای کاربران عادی 40 ریال بیشتر و برای مدیران تنها 10 ریال بیشتر خواهد بود.