کد پستی تبریز

 

محدوده منطقه ای

کدپستی

شهر سهند

51117

باغ شمال-میدان ساعت-ارتش جنوبی-خ امام-منتظری-منصور-حافظ

51376

پاستور-خ طالقانی-17شهریور

51387

منصور-خ بهشتی-قره باغی ها-خ امام

51547

آبرسان-7تیر-فارابی

51548

عباسی-توانیر

51557

رشدیه-باغمیشه

51559

آبرسان

51568

ولی عصر

51576

ولی عصر

51577

ولی عصر

51578

ولی عصر-فلکه

51579

باغمیشه

51586

باغمیشه

51587

ولیعصر(بارنج)

51588

خ آزادی-حافظ

51636

خ آزادی-خ منتظری-مارالان

51639

مشروطه-خ آزادی-آخر طالقانی-امامیه

51647

آخرطالقانی-خ منتظری-مارالان

51649

مارالان-گلگشت-گلباد

51656

مارالان- گلگشت

51657

حافظ – مارالان

51658

مارالان-گلگشت

51659

گلگشت-29بهمن-فلکه دانشگاه-زعفرانیه

51666

زعفرانیه-میرداماد

51667

ائل گلی-ویلاشهر-رجائی-فلکه خیام

51668

میرداماد-زعفرانیه

51669

ائل گلی-پرواز-خیام

51677

ائل گلی-گلشهر

51678

ائل گلی-فردوسی

51679

ائل گلی-سهند-دادگستری

51686

یاغچیان

51696

لاله-رسالت

51787

خطیب-رسالت

51788

دیزل آباد-شهرک نور-رسالت

51789

کوچه باغ-خ قدس

51836

کوچه باغ-خ قدس

51837

دامپزشکی-ورزش-ژاله

51838

قدس-بهار

51846

17شهریور-مقصودیه-ارتش جنوبی

51377

شریعتی-ارک -17شهریور

51378

اهراب-17شهریور قدیم-شریعتی-باغ گلستان

51379

پاستور-حافظ-ارتش جنوبی

51386

شریعتی جنوبی-17شهریور-خ طالقانی

51388

پاستور-سجادیه-صائب -17شهریور قدیم

51389

17شهریور –قطران-ابوریحان-لاله زار-صائب

51737

22بهمن-کوی فیروز-قطران شمالی-راه آهن-نصف راه

51738

چ لاله- سعدی-ابوریحان-صائب

51739

جاده سنتو-شهرک بهشتی

51946

سه راهی فرودگاه

51947

سه راهی فرودگاه-ج مرند

51948

سه راهی فرودگاه-ج مرند

51949

فرودگاه

51879

نصف راه

51878

ستارخان-فرودگاه-یکه دکان

51876

باغ گلستان-درب گجیل-محققی

51336

چ شریعتی-خ فردوسی-خ تربیت غربی

51337

خ تربیت –پاساژ سهند و ...

51338

ارتش شمالی-خاقانی

51339

خیابان مطهری –خ فلسصین

51346

بازار

51347

دارائی –بازار کفاشان

51348

چای کنار –صاحب الامر –شمس تبریزی

51357

پل قاری -مولوی

51358

دارائی جدید-ثقه الاسلام

51359

خ عارف-خ سرباز شهید

51366

ششگلان

51367

خ دانشسرا-خ فارابی

51368

خ دانشسرا-خ منصور

51369

ارتش جنوبی –چ باغشمال

51376

مقصودیه -17 شهریور جدید

51377

شریعتی جنوبی -ارک

51378

اهراب-17 شهریور قدیم-شریعتی جنوبی

51379

حافظ

51386

طالقانی-خیابان ازادی-پاستور جدید

51387

شریعتی جنوبی -17 شهریور جدید

51388

پاستور سجادیه-صائب-17 شهریور قدیم

51389

منجم-توحید

51396

خ فلسطین

51397

منجم –بهار شرقی

51398

شمس تبریزی

51399

سرباز شهید

51436

اخر سرباز شهید-خ وحدت

51437

مفتح –اخر ثقه الاسلام-منبع

51438

ثقه الاسلام –سرباز شهید-منبع

51439

شمس تبریزی-دارائی

51446

شمس تبریزی-ثقه الاسلام

51447

اخر مفتح

51448

خلیل اباد-خ ذاکری- ارم

51449

مفتح

51456

مفتح

51457

مفتح –قره باغی

51458

سه راهی بهشتی –قره باغی

51459

بلوار منجم-ستار خان-یکه دکان

51466

توکلی-شمس تبریزی

51467

قره باغی-یکه دکان

51468

فرودگاه-انقلاب-قره باغی

51469

انقلاب –رضوانشهر-42 متری

51476

پاسداران –انقلاب –رضوان شهر

51477

اذر بایجان-فرودگاه -پاسداران

51478

ارم

51479

پاسداران

51486

ششگلان-اول عباسی

51536

سیلاب –قوشخانهایستگاه حاج هاشم

51537

بازاچه سیلاب-قوشخانه

51538

ایده لو- ملا زینال

51539

اول عباسی-فارابی

51546

خیابان بهشتی –شهید غلامی

51547

ابرسان چای کنار-فارابی

51548

خ بهشتی –بالا حمام-میدان قطب

51549

عباسی شهید رجائی-یوسف اباد

51556

عباسی-بهشتی

51557

اخر عباسی –اخر انقلاب

51558

عباسی بیلانکوه

51566

اخر عباسی صالح اباد

51567

خ ابرسان-7 تیر-گلشهر

51568

بل 29 بهمن –چ عباسی -گلکار

51569

وایعصر گل پارک

51576

دروازه تهران

51577

ولیعصر

51578

ولیعصر

51579

باغمیشه

51586

باغمیشه

51587

بارنج

51588

مرزداران جاده تهران

51589

جاده تهران -کرکج

51591

حافظ منتظری

51636

مارالان-میدان قطب -منتظری

51637

منتظری –میدان قطب-خ جدیری

51638

جدیری-کمر بندی –خ بزرگمهر

51639

مشروطه-حکیم نظامی –اخر طالقانی

51646

خ طالقانی -ازادی

51647

حکیم نظامی اخر طالقانی

51648

مارالان منتظری-اخر طالقانی

51649

گلباد خیابان ازادی-ابرسان

51656

مارالان –منتظری-گلگشت

51657

اخر حافظ

51658

مارالان –منتظری

51659

زعفرانیه

51666

زعفرانیه

51667

ائل گلی –رجائی شهر ویلاشهر

51668

ائل گلی

51669

فتح اباد

51671

ولیعصر –دروازه تهران

51676

پرواز –ائل گلی-اول یاخچیان

51677

ائل گلی گلشهر

51678

ائل گلی

51679

کویز سهند-کوی دادگستری

51686

یاغچیان

51696

خیام –قطران-شهریار –کوره باشی

51736

قطران-ابوریحان-لالهزار صائب

51737

کوی فیروز-چ لاله-سالاری-امیر کبیر

51738

چ ابوریحان-سعدی-صائب

51739

مغازه های سنگی-ابادانی مسکن

51746

منظریه

51747

منظریه –ابادانی مسکن

51748

اخر سلیمان خاطر

51749

ابوذر-ساختمان سنگی-زنگوله باغ

51756

زادی-ساختمان سنگی

51757

شهرک طالقانی

51758

اشرفی لاله –کوی لاله

51759

کوی لاله-باکری

51766

فجر اشرفی لاله

51767

اندیشه

51769

شهرک رازی -رسالت

51776

جلالیه –شهرک نور

51777

کوی لاله

51778

دیزل اباد

51779

خطیب کوی اشکان

51786

رسالت

51787

کوی بابک –خطیب-

51788

رسالت – دیزل اباد

51789

اخمقیه -رواسان

51797

اخمقیه

51798

اخمقیه

51799

کوچه باغ –چ نادر

51836

نصف راه

51837

نصف راه -زاله

51838

دامپزشکی بهار

51846

اذر بایجان

51858

اره گر نظام پزشکی خانه سازی

51859

حجتی -پایگاه

51869