کدپستی شهر قم

ردیف

منطقه

پنج رقم کد پستی

تعداد شماره های منطقه

1

شهرک شهید زین الدین - شهرک امام خمینی - بنیاد

37131

8079

2

شمال بهشتی بدون سکنه

37133

3

3

شهرک انسجام

37134

94

4

فیروز آباد - روستای نجف آباد

37135

9

5

خیابان ساحلی - باجک کوچه های زوج

37136

6939

6

صفاییه کوچه های فرد - خیابان بهار - خیابان ارم

37137

4385

7

شاد قلی خان - امین آباد

37138

4619

8

خیابان مصلی - جاده قدیم اراک - بلوار امین کوچه های فرد

37139

6688

9

شهرک قدس - شهر قائم - جاده کاشان

37141

3459

10

براسون

37143

28

11

غیر مسکونی کد 37144

37144

6

12

غیر مسکونی کد 37145

37145

9

13

نوبهار - زاویه

37146

5680

14

سه راه بازار - جمکران - بلوار پانزده خرداد سمت راست - 55 متری عمار یاسر

37147

7224

15

شهرک جهاد - جاده سراجه - بلوار شهید محلاتی

37148

2400

16

شهرک شهدا

37149

6741

17

شهرک مهدیه - جمکران - بلوار کشاورز شمالی - باسکول - بیست متری شیرازی

37151

4100

18

غیر مسکونی کد 37153

37153

9

19

غیر مسکونی کد 37154

37154

19

20

غیر مسکونی کد 37155

37155

7

21

صفاییه کوچه های زوج - دورشهر

37156

8281

22

خیابان معلم - خیابان چهار مردان - چهار راه سجادیه - چهار راه بازار - 45متری یاسر

37157

5219

23

مجتمع امام خمینی(گلزار) - خیابان هنرستان - خیابان سمیه - خیابان انقلاب - آذر

37158

8815

24

هنرستان - شهرک منتظر المهدی - بسیج

37159

4125

25

شهرک مهدیه جاده اصفهان - جاده قدیم اصفهان

37161

2420

26

غیر مسکونی

37163

5

27

غیر مسکونی

37164

50

28

قم  - خیابان شهید لواسانی

37165

10

29

بلوار امین کوچه های زوج

37166

9037

30

رسالت - خیابان یزدان شهر - بلوار عطاران

37167

4916

31

صدوق کوچه های زوج - خیابان دانیال نبی - بیست متری امام حسین

37168

7981

32

صفاشهر - صدوق کوچه های فرد - خیابان سالاریه

37169

8381

33

قلعه کامکار - شیخ آباد

37171

2829

34

غیر مسکونی کد 37173

37173

5

35

غیر مسکونی کد 37174

37174

5

36

غیر مسکونی کد 37175

37175

10

37

بلوار کشاورز جنوبی - بیست متری مطهری

37176

8047

38

خیابان زند آباد - بیست متری زاد  - کوچه های زوج

37177

2609

39

نیروگاه خیابان دو طفلان مسلم - علی آباد سعدگان - بلوار شاهد

37178

7384

40

نیروگاه - قلعه کامکار

37179

7913

41

شهرک میلاد - خیابان حاجی زاده - جاده قدیم تهران - ترمینال - آزادگان - 72 تن

37181

3462

42

غیر مسکونی کد 37183

37183

6

43

غیر مسکونی کد 37184

37184

8

44

غیر مسکونی کد 37185

37185

60

45

میدان سعیدی - سه راه غفاری - خیابان فرهنگ - خیابان زنبیل آباد - خیابان اراک - چهارراه غفاری - بلوار نیروی هوایی کوچه های زوج - 24متری کاشانی - بیست متری زاد کوچه های فرد

37186

5642

46

خیابان امام سمت راست - تولید دارو - بلوار نیرو هوایی کوچه های فرد

37187

7200

47

شهرک امام حسین - شاه ابراهیم - بلوار سوم خرداد

37188

7839

48

مدرس - کارگر - خیام - خیابان میثم - خیابان سینا

37189

6192

49

مجتمع فرهنگیان(باجک) - شهرک پست - بلوار پانزده خرداد سمت چپ - باجک کوچه های فرد

37191

8273

50

غیر مسکونی کد 37193

37193

7

51

غیر مسکونی کد 37194

37194

4

52

غیر مسکونی کد 37195

37195

10

53

خیابان مولوی - خیابان خاج زینل - خیابان امام سمت چپ - خاکفرج - بلوار امام موسی صدر

37196

6383

54

هفتم تیر - نواب صفوی - کیوانفر - بلوار نواب - بیست متری   شهید بهشتی کوچه های فرد

37197

8255

55

شهرک امام حسن - انصارالحسین

37198

7508

56

میدان امام - خیابان چمران - بیست متری شهید بهشتی کوچه های زوج

37199

9169

57

قنوات

37317

506

58

شهرک شکوهیه - اید آباد گنجه

37331

82

59

قمرود

37341

198

60

کهک

37351

1345

61

قلعه چم

37361

314

62

دستجرد

37417

106

63

قاهان

37431

113

64

کازران

37441

1924

65

جنداب

37451

316

66

سلفچگان - راهچرد

37461

259

67

شهرک فاطمیه - شهرک پردیسان

37481

319

68

شمال بلوار امام صادق

37491

562