شماره حسابها و نحوه واریز

 

 

بانک

به نام

شماره شبا

شماره کارت

شماره حساب

 

اقتصاد نوین

شهرام عزیزی

ir830550014780003781511001

6274129008446117

147-800-3781511-1

 

سپه

شهرام عزیزی

Ir 770150000000540800133202

.

540800133202

 

ملت

ماهان عزیزی

Ir 74012001000000330007639

6104337966783647

3300076539

 

کشاورزی

شهرام عزیزی

IR 250160000000000632248003

6037701082494458

632248003